„Самото желание да се оздравее

е вече част от оздравяването“

      – Сенека

„Pars sanitatis velle sanari fuit“

    – Seneca

Запазете си час за преглед

За нас ще е удоволствие да Ви бъдем полезни!

Моля, свържете се с orthomedicus.bg, като използвате информацията тук.