Изкуствена коленна става

Тази брошура е предоставена

със съдействието на „Медицинска техника инженеринг“ ООД

Уважаеми читатели,
ние съставихме тази брошура в помощ на пациентите, членовете на семейството им и всички онези, които искат да знаят повече за ендопротезирането на коленна става.
Тя ще отговори на основните Ви въпроси, ще Ви разясни принципа и хода на извършване на самата процедура по поставянето на изкуствена коленна става, а също така ще разсее и всичките Ви опасения и страхове. Тази брошура има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар специалист.
Вие четете тази брошура най-вероятно, защото Вашият лекуващ лекар Ви е поставил на вас или на някой Ваш роднина диагноза артроза на коленната става. Сигурни сме, че той Ви е предписал и други методи на лечение, като различни медикаменти, физиотерапия и лечебна физкултура. И все пак тези методи на лечение, рядко имат дългосрочен и траен ефект върху напреднала артроза. Болката и особено хронична болка може да се превърне в сериозен проблем, да влоши качеството на живот и да ограничи подвижността Ви. В много от случаите на напреднала артроза на коляното, само коленното ендопротезиране може да донесе облекчение. След такъв тип операция, почти всички пациенти възстановяват напълно загубената си подвижност и се освобождават от болката, като по този начин повишават качеството си на живот. Прочетете повече